VZW en verhuur

VZW ’t Huzeke: Wat?

Vzw ’t Huzeke is een organisatie bestaande uit dagelijks bestuur, funding, bouwers, jeugdverblijf en chiroleidsters. De vzw ontfermt zich over alles wat te maken heeft met het heem: geld bijeenzoeken, met de bouwvakkers afspreken, zelf een handje helpen, huurcontracten opstellen,… kortom: het zijn allemaal leden die op hun manier een steentje bijdragen. Omdat de één beter kan bouwen en de andere liever denkwerk verricht, is de vzw verdeeld in verschillende werkgroepen. Het dagelijks bestuur is de draaischijf voor de andere werkgroepen. Van elke werkgroep zit er iemand in het DB. Op deze manier zorgen we er voor dat alle info telkens doorgegeven wordt van de ene naar de andere werkgroep. In de funding zitten hoofdzakelijk (oud-)leidsters en mama’s of papa’s van Chirowietjes. Zij organiseren enkele keren in een jaar een activiteit waarmee ze geld inzamelen voor het heem. Zo is er een carwash, een culturele avond in de Leest, een valentijnsetentje, kerst- en streekbieravond,… meer info? contacteer VZW 't Huzeke zeker op thuzeke@hotmail.com


Het verhuur van onze lokalen verloopt via het CJT

https://zelfkook.cjt.be/nl/detail/8291/t-huzeke


Je kan via dit bestand het materiaal verhuren.

/sites/chiromeisjesemelgem.chirosite.be/files/wysiwyg/website/Formulieren/formulier-uitleenmateriaal-chiromeisjes-emelgem.pdf

Hier onder staat het regelement nog eens voor de verhuur van materiaal.

/sites/chiromeisjesemelgem.chirosite.be/files/wysiwyg/website/Formulieren/regelement-uitleendienst.pdf