Financiële tussenkomst

Wij, Chiromeisjes Emelgem, willen graag onze Chiroactiviteiten toegankelijk maken voor iedereen. Het lidgeld, uniform, een Chiroweekend of Chirokamp kan al snel  oplopen tot hoge financiële kosten. Het spreekt voor zich dat een werkjaar handen vol geld kost. Naast de subsidies die wij krijgen van Stad Izegem, proberen wij als leidingsploeg om zo weinig mogelijk kosten door te rekenen naar onze leden. Met de winst van de financiële acties, zoals Omer oe Liever, Quiz, Bloemetjesverkoop enzoverder, willen wij de prijzen zo goedkoop mogelijk houden voor onze leden.

Graag willen wij ook informeren welke mogelijkheden er zijn om de financiële lasten te verlichten. Uiteraard zal niet elke vorm van tussenkomst mogelijk zijn.

  • Er zijn een aantal ziekenfondsen die een deel van een kamp – of lidgeld terugbetalen. Hoeveel de terugbetaling bedraagt, hangt af van ziekenfonds en van de regio. Bewijs van deelname moet je ingevuld aan je mutualiteit bezorgen. Voor het lidgeld druk je op voorhand het bewijs af en vraag je aan de groepsleiding om deze in te vullen. Voor het Chirokamp krijgt u op het einde van het kamp een bewijs van deelname die al ingevuld is.
  • Voor kinderen onder 12jaar zijn het weekend en het kamp fiscaal aftrekbaar. Daarvoor krijgen ze nog een attest van ons om in te dienen bij de belastingen.
  • Er is een mogelijkheid om 2de hands-uniformstukken te kopen. Het aanbod hangt af van hoeveel uniformen wij krijgen. Aarzel niet om Louise Vangheluwe of Louise Lefevre hierover aan te spreken!
  • Wij aanvaarden ook vrijetijdscheques en deze kunnen gebruikt worden voor lidgeld, Chiroweekend of Chirokamp. Voor meer informatie kunt u terecht in het sociaal huis ’t Antwoord of in sociale dienst van OCMW Izegem.

Mocht u nog vragen hebben in verband met financiële zaken, dan mag u gerust Louise Lefevre, Louise Vangheluwe of Marie Verschoot aanspreken of een mailtje sturen naar ons emailadres.